Viser vei med “Future of The Fjords”

Brødrene Aa og The Fjords viser vei med «Future of The Fjords» – og tilbyr nullutslipps fjordcruise.
«Future of The Fjords» i Nærøyfjorden. Foto: Sverre Hjørnevik
Turistnæringen opplever stadig større fokus på kombinasjonen av miljøprofil og kommersiell bærekraft. Denne artikkelen omhandler hvordan Brødrene Aa har fanget opp markedets behov, løst en rekke tekniske og regulatoriske utfordringer, og designet og bygget en helt ny type miljøvennlig fartøy med nullutslippsløsning. Westcon Power & Automation hadde ansvar for energisystemet på “Future of the Fjords” og måtte ta i bruk det nyeste innen kraftelektronikk, motorteknologi og batteriteknologi for å oppnå nødvendig løsning for helelektrisk fremdriftsløsning.

Følg linken under, og du kan lese hele artikkelen. Siste del gir innblikk i erfaringene etter nesten ett års drift av fartøyet.

Download Attachments