KS/HMS

Westcon Group setter sikkerhet i høysetet. Det vil si at ingen operasjon går foran sikkerhet.

Selskapet jobber aktivt for å forhindre en hver form for ulykke, helseskade, utslipp til miljøet eller skade på eget eller andres utstyr.

Westcons kvalitetssikringssystem er basert på kravene i NS-EN 9001:2008. Systemet definerer og dokumenterer selskapets strategi, mål og ansvar med hensyn til kvalitet.

Kvalitet er en integrert del av alle Westcons prosesser, produkter og tjenester:

  • Westcon søker etter å innfri sine forpliktelser på en profesjonell måte: Punktlig, strukturert, velordnet, genuint interessert, og med en god kvalitet på leverte produkter.
  • Personlig utvikling av alle ansatte gjennom definert kursing og informasjon, noe som gir hver enkelt ansatt en forståelse av hans/hennes ansvar med hensyn til kvalitet og konsekvensene dette har.
  • Godt samarbeid mellom ansatte.
  • Kontinuerlig forbedring av prosesser, produkter, tjenester og kvalitetssikringssystemet.
  • Økt tilfredsstillelse i jobben for ansatte.

ISO Certificate Westcon Yards

Achilles Certificate Westcon Yards