Etikk og verdier

Retningslinjene innebærer blant annet at Westcon skal vise respekt for alle individer, og arbeide aktivt for å sørge for et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av likeverd og mangfold. Westcon aksepterer ingen former for diskriminering av sine ansatte eller andre som er involvert i Westcons aktiviteter.

Videre stiller de etiske retningslinjene krav til de ansattes redelighet og integritet knyttet til alle forhold som har med bedriften å gjøre.

Westcon Group har følgende verdier til grunn for sin virksomhet:

  • Entusiastisk
  • Nyskapende
  • Redelig
  • Langsiktig
  • Samfunnsbevisst