We Care

We Care fungerer som en felles HMS-kampanje for alle selskapene i Westcon Group. Hvert år er det egne fokusområder, der det rettes spesiell oppmerksomhet mot 4-punktsjekken, arbeid i høyden og egen sikkerhet.

Det langsiktige målet med kampanjen er null skader ved Westcon.

Commitment – Vår felles forpliktelse til arbeidet, til kolleger, til kunder og til miljøet

Attitude – Vår holdning til proaktivt å tenke sikkerhet, gi tilbakemeldinger og bidra til god orden og ryddighet

Risk evaluation – Risikovurdering av arbeidsoppgavene gjennom aktiv bruk av 4-punktsjekken

Efficiency – Bruk av korrekt utstyr og kompetanse