Flerbrukshall Ølen

Den gamle rørhallen på 2700m2 er utvidet med 540m2. I den høye monteringshallen kan to traverskraner løfte 160 tonn opp til 20 meter. Vegg i vegg ligger det nye lageret som rommer 1250 paller. Lagervarene er samlokalisert og lett tilgjengelig med lagerrobot.

Les mer om flerbrukshallen her: Satser på miljø og effektivitet