Miljøstasjon Ølen

Westcon har investert i en 3600 m2 stor miljøstasjon som inneholder tre haller for spyling, sandblåsing, maling, vedlikehold, avfallshåndtering og sortering av spesialavfall.

Store, åpne haller gir følelsen av å jobbe ute i dagslys.

I sandblåsingshallen brukes det stålsand som blir resirkulert, og rundt 80% av sanden blir brukt på nytt. Det er to malingshaller, slik at vi kan male flere parallelle systemer uten å miste progress. Det er installert et veldig bra ventilasjons- og belysningsanlegg i hallene. Varmen kan også justeres på få minutter, for å korte inn tørketiden.

En fordel for kundens miljøregnskap er at det er 100% kontroll på utslipp til luft og grunn når det gjelder miljøfarlig avfall. Miljøstasjonen blir varmet opp av blant annet resirkulert varme og gass.