Westcon digitaliserer inspeksjonsarbeidet til COSL

Westcons egenutviklede inspeksjonsverktøy Inspectio sparer kundene for tid, penger og enorme papirbunker. Nå skal COSL Drilling Europe bruke løsningen til inspeksjon av Ex-utstyr på tre av sine rigger.

Foto: Torodd Ottestad

Westcon Power & Automation AS har inngått en avtale med COSL Drilling Europe om bruk av inspeksjonsverktøyet Inspectio på såkalt Ex-utstyr om bord på tre av selskapets borerigger – COSLPioneer, COSLPromoter og COSLInnovator.

Ex-utstyr er spesiallaget elektro utstyr som skal forhindre eksplosjoner i gassutsatte områder, og inspeksjonsarbeidet som allerede er i gang, vil gi riggeieren økt trygghet for utstyret til en lavere kostnad.
– Med det digitale inspeksjonsverktøyet bidrar vi med å øke sikkerheten på en kostnadseffektiv måte. Ved å benytte nettbrett og tilhørende programvare kvitter vi oss med de tradisjonelle, papirbaserte inspeksjonsrapportene. Dette gjør det mulig å utføre inspeksjonsjobben mer effektivt og med en høyere kvalitet, samt en økt pålitelighet på rapportering i etterkant, sier Kåre Topnes, leder for salg og forretningsutvikling Oil & Gas i Westcon Power & Automation.

Inspektøren får definert arbeidsoppgavene i henhold til myndighetskrav og inspeksjonsplan, samt lokasjon på utstyr. Da kan inspektøren konsentrere seg om å selve inspeksjonen siden alt er tilrettelagt på nettbrettet. I web-portalen kan en følge med på inspeksjonen på avstand. Da kan en følge inspeksjonen fra land på en enkel måte.

Inspeksjonen av COSLs rigger vil skje både offshore og ved kai, og riggeieren ser store gevinster ved å digitalisere inspeksjonen av Ex-utstyr.
– Ikke bare er bruken av digitale verktøy med på å gjøre oss mer kostnadseffektive, men det bedrer også sikkerheten gjennom fullstendig og enkel oversikt over tilstanden til Ex-utstyret om bord på riggen, sier Arnljot Brand Breistein, Sakkyndig Driftsleder Elektro i COSL Drilling Europe.

Tidligere har Westcon Power & Automation benyttet verktøyet for inspeksjon av Ex-utstyr på blant annet en rekke Dolphin Drilling- rigger. I tillegg er det også utført inspeksjon av Ex-utstyr på landbasert industri med svært gode tilbakemeldinger fra kundene.
– I tidligere prosjekter har vi dokumentert en direktebesparelse i form av redusert tidsforbruk med om lag 50 prosent. Tidsbesparelsen er særlig stor i den forberedende fasen og dokumentasjonsfasen i etterkant. I tillegg kommer gevinstene i form av enkel oversikt med historikk, lokasjon og tilstand på utstyr, sier Topnes.

Westcon har gjennom flere år utviklet inspeksjonsverktøyet, og Inspectio er fjerde generasjon av teknologien. Løsningen som opprinnelig ble utviklet for inspeksjon av Ex-utstyr, kan også brukes på en rekke andre inspeksjoner i ulike industrier.
– Det er mange steder et stort potensiale i å erstatte papirbasert rapportering med digitale, kostnadseffektive løsninger. Vi ser at vårt verktøy kan brukes på alle typer sjekklister og inspeksjoner både innenfor maritim og landbasert industri, sier Topnes.

Om Inspectio:
• Digital inspeksjonsløsning bestående av nettbrett og programvareplattform
• Bidrar til å øke effektivitet, kvaliteten og påliteligheten ved inspeksjon av utstyr
• Muliggjør enkelt samarbeid onshore og offshore ved at data synkroniseres og er tilgjengelig gjennom en webportal
• Utviklet av Westcon Power & Automation