Se TV Haugalands reportasje fra Westcon Karmsund

TV Haugaland har vært ombord på det tidligere offshore-skipet Rem Installer som har skiftet til Solstads farge og navn Normand Jarl, og som nå bygges om til flotell for å serve vindmølleparker til havs. Jobben skjer hos Westcon Karmsund.

Innslaget fra TV Haugalands næringslivsserie ser du her: Horisont 15. februar 2017