Westcon skal levere elektroløsninger til gangbroer og helidekk

Westcon Power & Automation har inngått en rammeavtale med Marine Aluminium om levering av automasjons- og elektroløsninger til selskapets gangbroer og helikopterdekk.

Karmøybedriften Marine Aluminium er blant verdens ledende produsenter av gangbroer og helikopterdekk, og har blant annet levert verdens lengste og meste avanserte teleskopbro. Denne broen, som i 2015 ble installert på Edda Fortis, ble produsert av Marine Aluminium på Stord og Westcon Power & Automation sto for elektroinstallasjon. Nå videreutvikles samarbeidet mellom de to virksomhetene gjennom en rammeavtale, der Westcon skal levere automasjons- og elektroløsninger til Marine Aluminiums gangbroer og helikopterdekk.

– Marine Aluminium har flyttet grenser gjennom sin produksjon og teknologiutvikling samtidig som sikkerheten og trygge løsninger er førende for alt arbeid. Dette er akkurat slik vi ønsker å jobbe, og vi ser frem til å bidra med vår kompetanse og kunnskap ved å levere fremtidens automasjon- og elektroløsninger inn i deres gangbroer og helikopterdekk, sier Frode Skaar, leder for salg og forretningsutvikling i Westcon Power & Automation.

Rammeavtalen som nylig er signert med Marine Aluminium løper i to år, med muligheten for ett års forlengelse. Denne avtalen videreutvikler dermed det eksisterende samarbeidet mellom de to selskapene, som gjennom de siste årene har resultert i at Westcon har bidratt med styringssystemer i et to-sifret antall gangbroer og helikopterdekk produsert av Marine Aluminium.

– Vi har i mange år hatt et svært fruktbart og tett samarbeid med Westcon Power & Automation, som vi nå videreutvikler. Det er sammen med løsningsorienterte leverandører som Westcon, vi ytterligere skal forsterke vår verdensledende posisjon innen engineering, design og fabrikasjon av tilkomstløsninger som gangbroer og helidekk, sier Jan Johannesen  i Marine Aluminium.