Ombyggingskontrakt til Florø

Westcon Yards Florø har vunnet kontrakt med DOF på ombygging av subseafartøyet MV Skandi Darwin.

Ombyggingen skal starte umiddelbart, og skipet skal være ferdig i midten av juni. Frem til da skal Westcon bygge en innredningsmodul med nødvendig stålutrusting, installere elektro- og rør / ventilasjon, innredning av nye lugarer og kontor. Det skal også bygges ROV hangar modul med fundamenter til ROV og LARS installasjon (Launch and Recovery System).

I tillegg skal det installeres nye offshorekraner, nye livbåter, LARS/ROV utstyr i ROV hangar og diverse oppdateringer med nye rørsystem til f.eks Fi-Fi, antiheeling, smøreolje- og fuelsystemer, ferskvann- og sjøkjølesystem.

Dette vil skape ringvirkinger for lokale bedrifter. En slik kontrakt vil innebære utlysing av arbeid både på innredningspakken, stålbygging og diverse utrusting.

MV «Skandi Darwin» ble bygget i 2012 på Kleven verft, og hadde navnet «Olympic Commander». I forbindelse med en refinansiering ble subsea-fartøyet en del av flåten til DOF, og derav nytt navn. DOF har inngått en kontrakt med Shell i Asia, og «Skandi Darwin» setter kursen dit så fort ombyggingsarbeidet i Florø er gjennomført.
MV «Skandi Darwin» er allerede på plass i Florø, klar til ombyggingsarbeidet.