Westcon inngår avtale om kjøp av Olvondo

Westcon Group tar et viktig steg mot å bli en komplett aktør innen subsea fabrikasjon og vedlikeholdstjenester gjennom oppkjøpet av Olvondo Industries.

Med kjøpet av Olvondo Industries kan Westcon kombinere sin produksjon av større stål- og rørstrukturer til subseamarkedet med Olvondos mindre finmaskinerte komponenter og sammenstilling i det samme markedet. Dermed vil Westcon Group være en av svært få aktører som kan ta ansvar for hele leveransen av komplette subseaenheter.
– Vi har truffet godt med satsingen inn mot subseamarkedet, og kjøpet av Olvondo styrker vår posisjon ytterligere. Ved å bli en komplett aktør kan vi levere prosjekter langt mer effektivt for kundene ved at de slipper å kostnadene ved å håndtere flere leverandører, sier Steinar Matre, leder for Subsea i Westcon konsernet.

Steinar Matre og Tore Kallevåg

Olvondo Industries har sitt hovedkontor og produksjonsfasiliteter på Rubbestadneset på Bømlo. Selskapet ble etablert i 2012 etter et ledelsesinitiert oppkjøp av produksjonsaktivitene i Wärtsiläs tidligere fabrikk, og har i dag 58 ansatte.

I tillegg styrkningen mot subseamarkedet, ser Matre synergier mellom Westcon og Olvondo på flere andre områder.
– Vi utfyller hverandre forbausende innenfor blant annet leveranser og vedlikehold av utblåsningsventiler og annet kritisk utstyr, sier Matre.

Administrerende direktør i Olvondo Industries, Tore Kallevåg, mener at oppkjøpet styrker begge aktørene.
– Det å være en del av Westcon konsernet skaper økte muligheter, både inn mot eksisterende og nye kundesegmenter, sier Kallevåg.

Partene ønsker ikke å oppgi avtalens verdi. En forventer at effektuering av avtalen vil skje i løpet av fire til seks uker.