Westcon Løfteteknikk kjøper Gleipnir

Westcon Løfteteknikk AS kjøper det europeiske selskapet, Gleipnir AS og Gleipnir Sp.z.o.o

Gleipnir, som spesialiserer seg innen design og produksjon av løfte-, styrings- og håndteringsutstyr innen offshore, maritimt, fiske og industri, blir nå et produktnavn under Westcon Løfteteknikk.
For eksisterende og nye kunder vil oppkjøpet av Gleipnir skape bredere muligheter.

Administrerende direktør i Gleipnir, Jon Arne Valen, sier at dette er et viktig strategisk valg for å styrke en videre vekst av produktnavnet Gleipnir, gjennom Westcon Løfteteknikk.
Jon Arne Valen vil fortsette å betjene eksisterende og potensielle nye kunder som salgsingeniør i Westcon Løfteteknikk og fortsetter som produktansvarlig for Gleipnir produktene.

Administrerende direktør i Westcon Løfteteknikk, Karl Johan Jentoft, sier at dette er et viktig strategisk kjøp for å styrke den posisjonen Westcon Løfteteknikk har innenfor sitt fagfelt.
Westcon Løfteteknikk har en strategi om å være en foretrukken partner som leverandør av løfte og handteringsutstyr, med egne produkter vil dette styrke vår posisjon i markedet.