GWO – Working at heights

(Norwegian) BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization)

Alle som skal arbeide i- og på vindmøller skal ha spesifikt GWO kurs.

Målgruppe: Operatører innenfor svarte og hvite disipliner som mekanisk, plate, rør, sveis og elektro, samt all monterings- installasjons- og vedlikeholds personell, pluss alle som skal på befaring og inspeksjon etc.

Kurset krever ingen forkunnskaper. Varighet: 2 dager, gyldighet i 2 år.

1.    GRUNNLEGGENDE KURS

a.    Kursets varighet er 16 timer og inkl. teori og praksis.

 2.    REPETISJONSKURS HVERT 2. ÅR

a.    Kursets varighet er 8 timer og inkl. teori og praksis.

Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, forankrings- og evakueringsmuligheter ved arbeid i- og på vindmøller.

Krav som dekker kurset er følgende:

  • Global Wind Organization (GWO)
  • Arbeidstilsynet (Forskrifter)

Påmelding: wcl@westcon.no