Kurs og opplæring

Med sikkerheten i fokus stilles det i dag strenge krav til sertifisert og dokumentert opplæring ved bruk av ulike typer løfteutstyr og løfteinnretninger.

Se vår nye filmsnutt fra et av våre kurs: «Arbeid i høyden»:

Westcon Løfteteknikk (WCL) tilbyr en rekke kurs som gir deg både teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av alle våre produkter.
Foruten å gi en innføring i hvordan utstyret fungerer, er målet å gjøre brukeren mer bevisst på hvordan han eller hun best mulig kan ivareta sikkerheten til mennesker, miljø og materielle verdier. WCL har egne flerfaglige instruktører med høy kompetanse og lang erfaring i bransjen. I tillegg er våre kurs nedfelt i modulbasert opplæring etter offentlig godkjente læreplaner, hvilke genererer solid dokumentasjon i henhold til gjeldende krav.

Alle våre kurs er godkjent av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Velkommen på kurs i moderne lokaler på Hasseløy i Haugesund!
For mer informasjon, kontakt oss på: wcl@westcon.no