Bro- og Traverskran G4

Bro- og Traverskran – teori

Modul 2.7 G4 Bro- og Traverskran.

Opptakskrav er Modul O-1.1 Løfteredskaper.

Kursets varighet er 16 timer.
– Hovedmålet med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig med kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk omgås.

Dette kurset dekker Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets krav, og blir gjennomført i henhold til opplæringsmoduler av førere, som er utarbeidet av bransjen etter mandat fra direktoratet for Arbeidstilsynet.

Opplæringen inneholder:
– Lover og forskrifter vedr. bruk av traverskraner.
– Bruksområder.
– Ulykker med traverskraner.
– Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner.
– Elektriske anlegg på bro- og traverskraner.
– Sikkerhetsbrytere.
– Ståltau / blokk.
– Sertifisering / dokumentasjon.
– Kontroll og vedlikehold.
– Sikkerhetsregler ved bruk

Kurset er et opptakskrav til videregående kurs som bl.a.:
– Modul 3.7 / praktisk kjøretrening 8 timer.
– Modul 4.7 / praktisk kjøretrening og oppkjøring 16 timer.

Bro- og Traverskran – Praksis

Modul 3.7 & 4.7 Bro- og Traverskran.

Opptakskrav er Modul O-1.1 Løfteredskaper og Modul 2.7 Bro- og Traverskran.

Kursets varighet er 24 timer.
– Modul 3.7 (Praktisk kjøretrening 8 timer).
– Modul 4.7 (Praktisk kjøretrening og oppkjøring 16 timer).

Dette kurset dekker Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets krav, og blir gjennomført i henhold til opplæringsmoduler av førere, som er utarbeidet av bransjen etter mandat fra direktoratet for Arbeidstilsynet.

Opplæringen inneholder:
– Hovedkomponenterne på bro- og traverskraner.
– Kontrollpunkter på bro- og traverskraner.
– Overlastsikkerhetsutstyr.
– Praktisk bruk av løfteredskap.
– Kjøreteknikk.
– Sikkerhetsbrytere.
– Prosedyre for igangsetting / parkering.
– Kjøreopplæring med traverskran:
 – Variert last mht. form og vekt.
 – Bruk av forskjellige løfteredskaper
 – Sikkerhetsregler.

Påmelding: wcl@westcon.no