Fallredning – Grunnleggende

GRUNNLEGGENDE KURS FOR FALLREDNING OG REDNINGSLØFT
Kursets varighet er 24 timer og inkl. teori og praksis

Opptakskrav for å delta på Fallredningskurs er Fallsikringskurs.

Der det benyttes Fallsikring skal det være en plan for Fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk
opplæring som gir kunnskaper om utstyret og Fallredningsmetoder.

Kursene dekker krav til opplæring av personell og repetisjonskurs både onshore og offshore iht:
– Arbeidstilsynet (Forskrifter)
– Petroleumstilsynet (Norsok)
– Norsk Olje og Gass (Retningslinjer)
– Samarbeid for Sikkerhet (Norm)

Kompetanse for Fallredning skal vedlikeholdes og iht. retningslinje NOG 113 skal det gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.

Kursene omfatter opplæring i sikker bruk av redningsutstyr, planlegging, organisering og risikovurdering av redningsaksjoner, samt førstehjelp
ved hengetraume. Kursene innehar realistiske øvelser i hvordan det utøves redning av personer på en mest mulig effektiv og forsvarlig
måte ved bruk av redningsutstyr.