Fallsikringskurs

Fallsikringskurs ihht Arbeidstilsynets krav og OLF sine retningslinjer.

Innføring i Fallsikring – 4 timer:
Kurset krever ingen forkunnskaper.

Kursets varighet er 4 timer, og består av 25% teori og 75% praksis.
– Hovedmålet er at kurset skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr.
– Det er krav til bruk av fallsikringsele ved arbeid i høyden over 2 meter

Dette kurset dekker Arbeidstilsynets krav til opplæring av personell som skal bruke fallsikringsutstyr, samt Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Opplæringen inneholder:
– Risikovurdering ved arbeid i høyden.
– Belastninger og fall.
– Innfesting og forankring.
– Innføring i bruk av seler, fangliner, vertikale sikringstau og fallblokker, samt praktiske øvelser i bruken av dette.
– Vedlikehold, kontroll og oppbevaring av utstyret.

Fallsikring og nedfiring – 8 timer:

Kursets varighet er 8 timer, og består av 25% teori og 75% praksis.
– Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, og nedfiring (evakuering) fra lift.
– Det er krav til bruk av fallsikringsele ved arbeid i høyden over 2 meter.

Dette kurset dekker krav til opplæring av personell som skal bruke fallsikringsutstyr, både onshore og offshore.

Kravene som er dekket i dette kurset er følgende:
– Arbeidstilsynet (Forskrifter).
– Petroleumstilsynet Norsok og Norsk olje og gass.
– Opplæringsplan modul O-2.2 leksjon 1 teori.
– Opplæringsplan modul O-3.2 praktisk bruk.

Kurset krever ingen forkunnskaper. Fallsikringskurset kan utvides med annen modulbasert opplæring etter behov.

Opplæringen inneholder:
– Risikovurdering ved arbeid i høyden.
– Belastninger og fall.
– Innfesing og forankring.
– Innføring i bruk av seler, fangliner, vertikale sikringstau og fallblokker, samt praktiske øvelser i bruken av dette.
– Vedlikehold, kontroll og oppbevaring av utstyret.
– Produktopplæring for fallsikringsseler som: Protecta, Miller og Petzl.
– Evakuering fra lift.

Påmelding: wcl@westcon.no

Kurset er et opptakskrav til videregående kurs som blant annet: -Modul O-3.2 Rigging