Varmt arbeid kurs

Kurset blir gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer gitt av Norsk Brannvern Forening

Krav

Forskrift om internkontroll setter strenge krav til både eier av virksomheter og til de utførende når det gjelder systemer for internkontroll. Forskriften brannforebyggende tiltak og branntilsyn setter krav om ekstraordinære tiltak ved økt risiko for brann, f.eks. ved utførelse av varme arbeider.

Fra og med 1. januar 2001 stiller forsikringsselskapene nye og strengere krav ved utførelse av varme arbeider. Alle som utfører varme arbeider må ha sikkerhetssertifikat som dokumenterer at de har gjennomgått en godkjent opplæring.

Hva er varme arbeider?
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes åpen ild som sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr og lignende oppvarming.

Sertifikat
Alle personer som utfører varme arbeider utenom spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat for varme arbeider.

Kurset har som mål å øke sikkerheten på arbeidsplassen og forebygge mot brann når varmt arbeide skal utføres, samt å oppfylle forsikringsselskapenes krav til sertifisering. Opplæringen gjennomføres på en dag og innbefatter:

  • Hva er varme arbeid?
  • Brannteori.
  • Du har et ansvar.
  • Brannverntiltak forut for arbeidet.
  • Brannverntiltak under arbeidet.
  • Brannverntiltak etter at arbeidet er avsluttet.
  • Opptre riktig ved brann.
  • Lær av andres feil.
  • Teoretisk prøve

Påmelding: wcl@westcon.no