Lastebilkran G8

Kurset er 20 timer teori/ 32 timer praksis. Modulbasert opplæring godkjent av Arbeidstilsynet.

Opptakskrav:
Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702)

Hovedmål:
Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Kurset dekker den teoretiske/ praktiske opplæringen for sikker bruk av G8 Lastebilkran.
Riktig bruk av kran har stor betydning for sikkerheten til alt personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvuruderinger kan få store konsekvenser og kan føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell, miljø og materiell.

Teori:
• Konstruksjon og montering • Grunnprinsipper og vedlikehold • Riktig bruk, faremomenter med spaker og fjernstyring • Riktig oppstilling av kran og belastning • Forholdsregler i nærheten av eletriske ledninger • Sikkerhetsbestemmelser av kran/ Forhåndsregler for sikker bruk av lastebilkraner • Kontrollpunkter før, under og etter bruk • Bruke lastdiagram • Overlastsikkerhets- utstyr • Sertifisering, kontroll og dokumentasjon • Ulykker.

Praksis:
32 timer praktisk opplæring gjennomføres på kran/lastebilkran og oppkjøring blir gjennomført siste dag.

For mer informasjon eller påmelding, kontakt oss på: wcl@westcon.no