Marinekran G20

Kursets varighet er 56 timer og inkl. teori og praksis.

Opptakskrav:
Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702)

Hovedmål:
Målsettingen med opplæringen er å gi god teoretisk og praktisk opplæring på Marinekraner.
Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte, slik at ulykker ved bruk unngås.

Etter endt kurs skal eleven gjennom en skriftlig prøve og en praktisk kjøreprøve, kunne dokumentere at de har de kunnskaper som kreves for godkjenning for betjening/føring av fastmonterte hydrauliske kraner.

Riktig bruk av kran har stor betydning for sikkerheten til alt personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvuruderinger kan få store konsekvenser og kan føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell, miljø og materiell.

Teori:
• Bruksområder • Ulykker og forebygging • Lover og forskrifter • Opp Nødlåringssystemet • Oppbygging, konstruksjon og riktig bruk av ulike typer fastmonterte hydrauliske kraner
• Løftetabeller og reduksjonstabeller • Innkjøring og utskiftning
av ståltau • Kontroll og dokumentasjon • Overlastsikringsutstyr,
sikkerhetsventiler og -brytere.

Praksis:
Praktisk kjøring og oppkjøring gjennomføres på HS Marinekran.
Simulatortrening inngår i kurset.

For mer informasjon eller påmelding, kontakt oss på: wcl@westcon.no