Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Dette kurset er en grunnleggende opplæring for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen.

Målsetting med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i § 49 i «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr» en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

KURS EMNER
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering

Kursets varighet er 8 timer og avsluttes med en teoretisk prøve.

Du kan bygge videre på dette kurset med Modul 2.3 Løfteredskap.

Påmelding: wcl@westcon.no