Modul 2.3 Løfteredskaper

Alle som er signalmenn eller brukere av løfteredskaper, som omfatter kjetting, ståltaustropper eller fiberstropper og sjakler, øyebolter etc. for løfting av last, skal ha opplæring i henhold til forskrift 555 «Bruk av arbeidsutstyr».

Dette kurset bygger videre på Modul 1.1 og gir opplæring for anhukere/stroppere og signalgivere.

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner ser grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgiving til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

KURS EMNER
• Lover og forskrifter
• Løfteredskap
• Løfteredskapstabeller
• Signaler og tegn
• Øvingsoppgaver
• Praktisk bruk av løfteredskap

Kursets varighet er 16 timer og avsluttes med en teoretisk prøve.

Stroppe / Anhuker kurs er også grunnleggende for all opplæring relatert til kraner, rigging og arbeid med vinsjer.

Et godt utgangspunkt og et krav for signalgiver og brukere av løfteredskap.

Påmelding:  wcl@westcon.no