Norsok standard R-003 og R-005

Miniseminar – Varighet er 8 timer

Målgruppe:
Ledere, mellomledere og operatører som har arbeid som omfatter løfteutstyr offshore eller på landanlegg.

Hovedmål:
Målsettingen med opplæringen er å gi en innføring i Norsok standard R-003 og R-005 slik at kursdeltakerne blir familisert med – og kan bruke Norsok standard som oppslag i sitt daglige arbeid.

Norsok R-003 gjelder for offshore installasjoner og R-005 gjelder for Landanlegg. Disse to standardene har mye til felles, seminaret tar for seg både forskjeller og likheter.

Teori:
Omfang 4
Normative og informative referanser
Termer, definisjoner og forkortelser
Sikker bruk av løfteutstyr
Tilleggskrav ved løfting av personell
Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger
Tilleggskrav for ulike løfteredskap
Faste festepunkter og midlertidig oppstilte løfteinnretninger
Krav til transportoperasjoner
Roller og ansvar
Krav til opplæring
Krav til lokale prosedyrer
Transport i anlegg
Logistikkplanlegging
Dokumentasjon og merking
Håndsignaler
Vedlikehold
Sakkyndig virksomhet
Bruk av risikokartlegging
Eksempler på løfteutstyr
Menneskelige faktorer
Samløft
Sjekkliste for løfteoperasjoner under marginale værforhold

For spørsmål eller påmelding, kontakt: wcl@westcon.no