Offshorekran G5

Kurset er et 40 timers teori kurs.

Opptakskrav:
Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702)

Hovedmål:
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om sikker bruk av offshorekraner og fastmonterte hydrauliske kraner, slik at ulykker ved bruk unngås.
Kurset dekker den teoretiske opplæringen for sikker bruk av G5 Offshorekran og G20 Fastmontert Hydraulisk kran.
Riktig bruk av kran har stor betydning for sikkerheten til alt personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og kan føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell, miljø og materiell.

Teori:
Bruksområder • Ulykker • Direktiver • Krav til kranfører  • Opphengspunkter • Oppbygging, konstruksjon og montering av ulike typer offshorekran • Fundament / pidestall • Bomkonstruksjoner • Elektrisk anlegg • Hydraulikk / elektronikk • Mekanikk • Lastdiagram • Sikkerhets- / overlastutstyr • vinsj / ståltau / blokk • Kontroll og vedlikehold • Sertifisering / dokumentasjon • Sikker bruk av offshorekraner.

Praksis:

For å gjennomføre praktisk opplæring må VHF kurs være bestått.

150 timer praksis blir gjennomført via en fadderavtale offshore og kranførebevis blir utstedet etter endt oppkjøring med sensor.

For mer informasjon eller påmelding, kontakt oss på: wcl@westcon.no