Personløfter kurs

Personløfter kurs «Statoil revisjon av F-2699»

Kurset er ihht. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets krav; Norsok R-005. Godkjent på landanlegg, offshore og i verfts industrien.

Opptakskrav:  Fallsikringskurs.

Klasse A    Manuelt flyttbare personløfter

Klasse B    Selvgående personløfter

Klasse C    Bilmontert personløfter

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring skal tilegne seg tilstrekkelig teoretisk og praktisk grunnkunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, samt vedlikehold og kontroll av personløftere, slik at det ikke oppstår forhold ved bruk som direkte eller indirekte kan påvirke tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier.

Forskrifter, standarder og sikkerhets statistikk.

Oppbygging av forskjellige typer personløftere og oppstilling.

Sikkerhetsbestemmelser, Norsok R-005, lokale prosedyrer og evakuering fra lift.

Hydraulikk, mekanikk og elektrisitet.

Sakkyndig kontroll og vedlikehold.

Ferdselslære og fallende gjenstander.

Bruksegenskaper, stabilitet og bruksområde.

Signaler, tegn og radiokommunikasjon.

Praktisk kjøring, inkl. produktopplæring.

 

Påmelding: wcl@westcon.no