Re-trening offshorekran

Varighet: 24 timer.

Det er beskrevet i direktiver krav til Re-trening for offshorekran.
Intervallene er ulike. For eksempel anbefaler Norsok R-003 simulatortrening minst hvert 3. år. Opito hvert 2. år og OMECH at det ikke skal gå mer en 3 år mellom hver Re-trening.

Alle har til felles at Re-trening skal bidra til at tryggheten i løfteoperasjonen øker.

Opptakskrav:
Offshorekranfører sertifikat G5 eller tilsvarende kransertifikat.

Mål:
Hensikten med dette kurset er å vedlikeholde ferdighetene til kranfører og anhuker i ass. ulike løfteoperasjoner offshore.
Kurset skal bidra til å øke tryggheten og sikkerheten for personell, materiell og miljø i alle typer løfteoperasjoner.

Innhold:

 • Regelverk og standarder
 • Kommunikasjon
 • Kransystemer – muligheter og begrensninger
 • Prosedyrer og sjekklister
 • Inspeksjon av løfteutstyr
 • Planlegging og risikovurdering
 • Barrierer, tilgjengelig plass og personell
 • Evaluering av løfteoperasjoner

Simulator caser:

 • Interne løft om bord
 • Heising fra skip til skip
 • Løft gjennom splash sonen
 • hiv kompensering
 • Installasjon subsea / topside
 • Demontering og løft til dekk fra subsea
 • Kjøring plattform – skip

Løfteforhold:

 • Kjøring i kunstig lys
 • Kjøring i sterk vind

– Interne styrende dokumenter
– Nødprosedyrer
– Korrigering av uønsket adferd

For mer informasjon eller påmelding, kontakt oss på: wcl@westcon.no