Re-trening offshorekran

Varighet: 24 timer.

Det er beskrevet i direktiver krav til Re-trening for offshorekran.
Intervallene er ulike. For eksempel anbefaler Norsok R-003 simulatortrening minst hvert 3. år. Opito hvert 2. år og OMECH at det ikke skal gå mer en 3 år mellom hver Re-trening.

Alle har til felles at Re-trening skal bidra til at tryggheten i løfteoperasjonen øker.

Opptakskrav:
Offshorekranfører sertifikat G5 eller tilsvarende kransertifikat.

Mål:
Hensikten med dette kurset er å vedlikeholde ferdighetene til kranfører og anhuker i ass. ulike løfteoperasjoner offshore.
Kurset skal bidra til å øke tryggheten og sikkerheten for personell, materiell og miljø i alle typer løfteoperasjoner.

Innhold:

  • Regelverk og standarder
  • Kommunikasjon
  • Kransystemer – muligheter og begrensninger
  • Prosedyrer og sjekklister
  • Inspeksjon av løfteutstyr
  • Planlegging og risikovurdering
  • Barrierer, tilgjengelig plass og personell
  • Evaluering av løfteoperasjoner

Simulator caser:

  • Interne løft om bord
  • Heising fra skip til skip
  • Løft gjennom splash sonen
  • hiv kompensering
  • Installasjon subsea / topside
  • Demontering og løft til dekk fra subsea
  • Kjøring plattform – skip

Løfteforhold:

  • Kjøring i kunstig lys
  • Kjøring i sterk vind

– Interne styrende dokumenter
– Nødprosedyrer
– Korrigering av uønsket adferd

For mer informasjon eller påmelding, kontakt oss på: wcl@westcon.no