Riggerkurs

Kurset er ihht. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets krav; Norsok R-005. Godkjent på landanlegg, offshore og i verfts industrien.

Riggeropplæringen er delt i fire moduler:
Modul O-1.1 Løfteredskaper
Modul O-2.2 Enkle løfteinnretninger
(utdrag av Modul O-2.2 & O-3.2) OLF113 Fallsikring
Modul O-3.2 Rigging