Modul O-1.1 Løfteredskap

Modul O-1.1 Løfteredskap. (F-2702) Kurset krever ingen forkunnskaper. Kurset er et 24 timers teorikurs.

HOVEDMÅL:
Målsettingen med opplæringen er å:

  1. Gi personer som skal bruke løfteredskap i forbindelse med stropping / annhuking av last kunnskap om: Riktig bruk, merking, oppbevaring, daglig kontroll, kasseringsregler og sertifiseringskrav for løfteredskaper
  2. Gi personer som skal kommunisere med kranfører i forbindelse med løfteoperasjoner via radio eller signaler og tegn kunnskap om korrekt bruk av radio og håndsignaler, slik at uhell og ulykker i forbindelse med kranoperasjoner unngås.

Kurset omfatter:

  • Forskrifter
  • Løfteredskaper
  • Løfteredskapstabeller
  • Arbeid og sikkerhet
  • Signaler og tegn
  • Praktisk bruk av løfteredskap

 Kurset er et opptakskrav til videregående kurs som bl.a.:

  • Modul O-2.2 Fallsikring
  • Modul O-3.2 Rigging

Stroppe delen i et krankurs utgjør samme opptakskrav.

Påmelding: wcl@westcon.no