Modul O-2.2 Enkle løfteinnretninger

Kurset er et 16 timers teorikurs.

Opptakskrav
Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702) (stroppe delen i et krankurs utgjør samme opptakskrav).

HOVEDMÅL:
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

Travers- og søylesving-kraner 3,5 timer
Håndtaljer, luft- og el-drevne taljer 4,5 timer
Transportable vinsjer 2,5 timer
Evaluering 2 timer
SUM 12,5 timer

Kurset er et opptakskrav til videregående kurs som bl.a.:

  • Modul O-3.2 Rigging

Påmelding: wcl@westcon.no