Modul O-3.2

Kurset er et 32 timers teori/praksis kurs 10/90.

Opptakskrav: Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702) (stroppe delen i et krankurs utgjør samme opptakskrav). Modul O-2.2 Enkle løfteinnretninger OLF 113 Fallsikring (del av modul O-2.2 og O-3.2)

HOVEDMÅL: Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Teori 4 timer
Praksis 22 timer
Evaluering 4 timer
SUM 30 timer

Praksis blir gjennomført i treningsmodul.

Påmelding: wcl@westcon.no