OLF 113 Fallsikring

Kurset krever ingen forkunnskaper

Fallsikringskurset (utdrag fra Modul O-2.2 og O-3.2) kan bygges sammen med Riggeropplæringen.

Kursets varighet er 8 timer og inkl. teori og praksis 66/33

Kurset dekker produktopplæring på følgende fallsikringsseler
– Protecta – Miller og Petzl.
– Kurset dekker også evakuering fra Personløfter.

Det er krav til bruk av fallsikring ved arbeid over 2 meter.
Ca 15-20 % av alle dødsulykker i arbeidslivet skyldes fall til lavere nivå.
De aller feste av disse ulykkene skjer ved små fall på mellom 3 og 7 meter.

Opplæringen omfatter:

 • Kunnskaper om krav
 • Gjennomgang av bruksanvisninger
 • Oppbygging og betjening
 • Bruksegenskaper og bruksområde
 • Forankringsanordninger
 • Belastning med vinkler
 • Brukerkontroll før bruk
 • Sikker og korrekt bruk
 • Påtaking og innkobling til evakueringsenhet
 • Fallfaktor
 • Hengetraume/Førstehjelp
 • Oppbevaring/lagring

Påmelding: wcl@westcon.no