VHF kurs

SRC/VHF sertifikat: Short Range Certificate

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er et internasjonalt krav at maritimt VHF radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten. I Norge blir slike sertifikat utstedt av Radioinspeksjonen i Telenor Maritim Radio.

Kunnskapskrav
Sertifikatet kan utstedes til personer over 15 år som ved bestått prøve har vist å tilfredsstille de krav som er fastsatt for dette sertifikatet. Sertifikatprøven er skriftlig og består av 35 flervalgsspørsmål.

SRC: Short Range Certificate

Innhold i kurset:

 • VHF-apparat
 • Konsesjonsplikt
 • Radioplikt og kontroll
 • Betjening av radiostasjonen, sertifikater
 • Hemmelighold av radiotrafikken
 • Bruk av senderutstyr, overtredelser
 • Tjenestedokumenter, oppslag og lignende
 • Radiotelefonsamtaler
 • Det fonetiske alfabetet
 • Radiotelefoni i VHF-båndet
 • Nød og nødtrafikk
 • Nød
 • Haster
 • Trygging
 • Legeråd
 • Meldinger til sjøfarende
 • Selektivt kallesystem SSFC-selcall
 • GMDSS, det internasjonale maritime nød og sikkerhetssystem
 • Digital Selektive Calling (DSC)
 • Radiokommunikasjon i VHF-båndet
 • Kraftforsyningen
 • Nødsystemer og nødradioutstyr

Kursets varighet er 12 timer. Det er en fordel å kikke på nettstedene som er henvist til under før kursstart, og prøve noen av oppgavene i den første linken.

Test deg selv her

http://www.maritimradio.no/

VHF-kurset er del av G5 Offshorekranfører.