Personalvinsjer G7

Opptakskrav:
Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702) (stroppedelen I et krankus utgjør samme opptakskrav).
Modul O-2.3 Vinsjkurs
Alle som kjører Personellvinsj skal ha gjennomført og bestått teoretisk og praktisk opplæring.

Hovedmål:
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Gjennomgang av:

 • Kontruksjon og virkemåte
 • Regelverket for «Fare for å falle loddrett mer enn 3 m», Best nr 522, Vedlegg IV, pkt.16 (EF-typegodkjenning av teknisk kontrollorgan før det tas i bruk)
 • Navn på komponenter
 • Bremser
 • Spoleanordninger
 • Overlastsikringsutstyr
 • Merking av vinsj
 • Generelle sikkerhetsbestemmelser
 • Nødprosedyrer
 • Riktig og feil bruk av personell vinsjer
 • Bruksbegrensninger
 • Vedlikehold
 • Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr som; -Ståltau, -Blokker, -Svivel, -Ridebelte

 Praktiske øvelser:

 • Daglig kontroll av vinsj med tilbehør
 • Bruk av betjeningshendler og nødstopp
 • Bruk av nødlåring eventuelt nødheving
 • Kjørehastighet; -ved start, -ved stopp, -øvre/nedre posisjon
 • Kjøring ved bruk av signaler; -håndsignaler, -radio, -kjøring personell

For mer info; Kontakt: wcl@westcon.no