Vinsj kurs G7

Opptakskrav:
Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702) (Stroppe delen I et krankurs utgjør samme opptakskrav)
Alle som kjører Vinsj skal ha gjennomført og bestått teoretisk og praktisk opplæring.

Hovedmål:
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Kurset omfatter gjennomgang av:

 • Konstruksjon og virkemåte
 • Navn på komponenter
 • Spoleannordninger
 • Regler for sertifisering
 • Overlastsikringsutstyr
 • Merking av Vinsj
 • Generelle sikkerhetsregler
 • Riktig og feil bruk av vinsjer
 • Bruksbegrensninger
 • Vedlikehold
 • Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr som; -Ståltau, -Blokker, -Svivel.

Praktiske øvelser:

 • Daglig kontroll av vinsj med tilbehør
 • Bruk av betjeningshendler og nødstopp
 • Kjørehastighet; -Ved start, -Ved stopp, -Øvre/nedre posisjon
 • Kjøring ved bruk av signaler; -Håndsignaler, -Radio
 • Kjøring av laster; -Lette laster, -Tunge laster

Kurset er et opptakskrav til Personellvinsjkurs: Modul O-3.3 Personellvinsjer

For mer info; Kontakt: wcl@westcon.no