Våre avdelinger

Westcon Løfteteknikk AS (WCL) etablerte seg i 2009 i Harestadvika i Stavanger. Her har WCL hatt en god start i forbindelse med rammeavtale med Technip Norge AS (Technip) innenfor leveranser til subsea-operasjoner. I ettertid har det kommet flere kunder i Stavangerområdet som benytter WCL sine tjenester og leveranser. I 2013 ble det inngått rammeavtale med Subsea 7 Norge AS (S7)

Inngåelse av rammeavtale med Technip innbefattet vedlikehold, sakkyndig kontroll / sertifisering samt drift av Rigging Pool for utstyr eiet av Technip.

I januar 2013 ble en tilsvarende rammeavtale inngått med Subsea 7 Norge AS for vedlikehold, Sakkyndig kontroll, administrering av S7’s Rigging Pool og leveranser av løfte- og rigge-utstyr.

WCL disponerer lokaler på 1350 kvadratmeter som rommer verksted, lager og butikk. I tillegg disponerer WCL ca. 7000 kvadratmeter uteplass.

WCL har hovedkontor i Haugesund og er ledende i Norge på totalkonsept innenfor kraner og løfteutstyr innen onshore og offshore. WCL’s totalkonsept dekker hele produktspekteret med sakkyndig virksomhet, salg og utleie av løfteutstyr fra anerkjente produsenter, samt kurs og opplæring i sikker bruk av løfteredskaper.

Avdeling Stavanger

I samarbeid med volumkunder videreutvikler WCL stadig sitt totalkonsept, slik at man til en hver tid kan levere produkter og tjenester av den kvalitet kundene forventer. WCL har fra før langsiktige kontrakter i Stavanger med blant andre Maersk Drilling AS og Saipem. Bakgrunnen for satsingen i Stavanger var at WCL ønsker nærhet til sine kunder. WCL har et meget konkurransedyktig totalkonsept, og etableringen her setter WCL i stand til å betjene kunder i Stavanger-regionen enda bedre.

Avdeling Bergen – Florø

WCL har flyttet inn i nye lokaler på Frekhaug i Bergen og i Florø og har allerede en god start i den nye satsningen.
Dette er et positivt steg i retningen med å utvide satsningen til WCL i hele vestlandsområdet.
WCL er en av landets ledende leverandør av tjenester og produkter innen løfteutstyr og -operasjoner både on- og offshore. Vi tilbyr: Salg og utleie av løfteutstyr, Sakkyndig kontroll, Mekanisk vedlikehold og inspeksjonstjenester, Tilkomstteknikk for utførelse av arbeid, Ingeniørtjenester, Kurs og opplæring og Rigginghotell.

Kontakt Westcon Løfteteknikk – avdeling Stavanger

Harestadveien 77
Bygg 10 Harestadvika.
4070 Randaberg.

Tlf. kontor: +47 52 71 93 28

Sentralbord: +47 52 71 93 00

Mob. tlf +47 916 23 610

Kontakt Westcon Løfteteknikk – avdeling Bergen og Florø

Avdelingsleder Bergen – Florø: Frode Ulriksen, TLF: +4741260750, Epost: frode.ulriksen@westcon.no

Prosjektleder Florø: Otto Hugøy, TLF: +4797104727, Epost:otto.hugoy@westcon.no