Ingeniørtjenester

Westcon Løfteteknikk tilbyr ingeniørtjenester innen flere områder.

Vi utfører ingeniørtjenester innen følgende områder

 • Utarbeidelse av Dokumentasjonspakker (Teknisk File og LCI-dokumentasjon.
 • Faglig støtte og konsulentarbeid for imøtekommelse av ulike myndighetskrav samt NORSOK-standarder (R-002, R-003 og R-005).
 • Utarbeidelse av Løftetekniske Prosedyrer og Sjekklister.
 • Gjennomføring av Risikoanalyser.
 • Utarbeidelse av Brukermanualer

 • Gjennomføring av Levetidsanalyser.
 • Design, beregning og modifikasjoner innen løfteutstyr (innretning og redskap
 • 3D modellering og fabrikasjons tegning
 • 3.part verifikasjon av tegning og beregninger
 • Utarbeidelse av Material Håndtering Plan (MHP) iht. NORSOK R-002, samt bygge oppfølging i prosjektorganisasjon.
 • CE-samsvarserklæringer