Sakkyndig virksomhet

Westcon Løfteteknikk AS er sertifisert av Norsk Sertifisering AS og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi er sertifisert i henhold til kvalitetssystem NS-EN ISO 9001:2008
Vi kan tilby våre tjenester iht. de lover og forskrifter som kreves fra myndighetene.

Vi tilbyr flerfaglighet innenfor kontroll og sertifisering, NDT, tilkomst teknikk, opplæring, mekanisk vedlikehold, reparasjon og ingeniørtjenester.

Vår godkjenning omfatter:

 • G3: Portal og svingkraner
 • G4: Bro- og traverskraner
 • G5: Offshorekraner
 • G7: Vinsjer/spill/taljer
 • G8: Lastebilkraner
 • G10: Hånddrevne kraner
 • G20: Andre kraner
 • R: Løfteredskaper
 • T: Løfte- og stablevogner for gods
 • B: Utstyr på bergingsvogner
 • P: Personløftere
 • S: Studio- og scenerigger

I tillegg kontrollerer vi utsettingsarrangementer for evakueringsutstyr.

 • BH: Byggeplassheiser
 • G1: Mobilkraner
 • G2: Tårnkraner
 • DNV klasse NDT godkjent 402
 • A og 402 B (for NDT på skrog)
 • Visuell inspeksjon
 • Magnetpulver- undersøkelse
 • Penetrerende væske undersøkelse
 • Virvelstrøm- undersøkelse
 • Ultralyd- undersøkelse
 • Røntgen
 • WCL er godkjent av SOFT (Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk)

Vår kompetanse dekker: 

 • Kraner – Løfteutstyr
 • Industrimaskiner
 • Mobile lifter – Løfteplattformer
 • Mobile kompressorer – Aggregater
 • Luftverktøy – Trekkeutstyr
 • Mekaniske og tekniske Innretninger
 • Dieselelektrisk – Oljer – Filter
 • Risikoanalyse
 • Løfteansvarlig / Løfteoperasjoner
 • Produktutvikling