Sakkyndig virksomhet – Offshore/Maritim

Westcon Løfteteknikk AS er sertifisert av Norsk Sertifisering AS og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi er sertifisert i henhold til kvalitetssystem NS-EN ISO 9001:2008

Vi kan tilby våre tjenester iht. de lover og forskrifter som kreves fra myndighetene.

WCL har flerfaglig personell
Vi tilbyr flerfaglighet innenfor kontroll og sertifisering, NDT, tilkomst teknikk, opplæring, mekanisk vedlikehold og reparasjon og ingeniørtjenester.

Vår godkjenning omfatter:

 • G3: Portal og svingkraner
 • G4: Bro- og traverskraner
 • G5: Offshorekraner
 • G7: Vinsjer/spill/taljer
 • G8: Lastebilkraner
 • G10: Hånddrevne kraner
 • G20: Andre kraner
 • R: Løfteredskaper
 • T: Løfte- og stablevogner for gods
 • B: Utstyr på bergingsvogner
 • P: Personløftere
 • S: Studio- og scenerigger
 • BH: Byggeplassheiser
 • G1: Mobilkraner
 • G2: Tårnkraner
 • DNV klasse NDT godkjent 402 A og 402 B (for NDT på skrog)
 • Visuell inspeksjon
 • Magnetpulver- undersøkelse
 • Penetrerende væske undersøkelse
 • Virvelstrøm- undersøkelse
 • Ultralyd- undersøkelse
 • Røntgen
 • WCL er godkjent av SOFT (Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk)

I Tillegg Kontrollerer vi utsettingsarrangementer for evakueringsutstyr.

Vår kompetanse dekker: 

 • Kraner – Løfteutstyr
 • Industrimaskiner
 • Mobile lifter – Løfteplattformer
 • Mobile kompressorer – Aggregater
 • Luftverktøy – Trekkeutstyr
 • Mekaniske og tekniske Innretninger
 • Dieselelektrisk – Oljer – Filter
 • Risikoanalyse
 • Løfteansvarlig / Løfteoperasjoner
 • Produktutvikling