Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk er for mange bedre kjent som industriklatring og er en metode som gir fagpersonell en raskere adkomst til vanskelig tilgjengelig steder, for å utføre sitt arbeid

Metodene som blir brukt innen tilkomstteknikk er hentet fra vanlig fjellklatring og speleologi (grotteklatring). De er så videreutviklet for å tilfredsstille lover og forskrifter både for land- og offshore basert industri. Behovet for tilkomstteknikk har de siste årene, etter at det ble presentert for markedet, økt betraktelig . Tilkomstteknikk har også utviklet seg til å kunne benyttes av alle fagkategorier og i dag kan alle type jobber som foregår i høyden og på vanskelig tilgjengelige steder utføres med tilkomstteknikk.

I tillegg til å være en trygg og effektiv arbeidsmetode er det også kostnadsbesparende. På enkelte prosjekt har man redusert kostnadene med hele 80% sett i forhold til andre metoder, som stillas, lifter o.l.

De fleste bedrifter arbeider i dag for å redusere kostnadene mest mulig og mange ser derfor store muligheter ved å benytte seg av tilkomstteknikk.

Samtidig som kostnadene reduseres er sikkerheten og kvaliteten ivaretatt. Internasjonal statistikk viser at det i løpet av 3,5 millioner arbeidstimer ikke her vært alvorlige skader som har ført til registrert fravær.

Bruksområder

Områder hvor tilkomstteknikk blir brukt i dag

  • Oljeplattformer og oljerigger
  • Skip
  • Offshore- og skipsverft
  • Anleggbransjen
  • Høybygg
  • Broer
  • Fjellsikring

Eksempler på type arbeid som kan utføres ved hjelp av tilkomstteknikk

Geoteknikk 
Fjellsikring og bolting mot ras, samt undersøkelser av aktuelle områder.

Inspeksjon
Visuell, video, fjernbefaring og NDT inspeksjon som MPI, eddy current, dy penetrant, lizzard, hocking.

Overflatebehandling
Sandblåsing, maling, metallisering, rengjøring.

Reparasjoner
Sveising, rør, brannvern, kapsling, hydraulikk, elektriske anlegg osv.

Montering og demontering av
Antenner, kabel gater, skilt, utfallsrør, monorail bjelker, fagverk, vindplater, boretårn.

Sikringsoppdrag
Ras-og skredsikring

Kontroll
Kontroll av løfteutstyr

Kontroll
Kontroll av løfteutstyr

Geoteknikk
Fjellsikring og bolting mot ras, samt undersøkelser av aktuelle områder.

Fallsikring

Rednings og evakueringssystemer

Slike systemer blir i dag benyttet som en del av bedrifters beredskap ved arbeider i tanker og i høyden. Ved arbeider ved industrianlegg og anlegg stiller ofte oppdragsgiver krav om at slike systemer skal være tilgjengelige og operative. Vi utvikler slike systemer etter kundenes behov. Vi foretar nødvendig opplæring og kontroll av utstyret etter bruk eller etter andre intervaller.

Kurs og opplæring

Vi tilbyr også kurs og opplæring i fallsikring samt rednings- og evakueringssystemer