Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk er for mange bedre kjent som industriklatring og er en metode som gir fagpersonell en raskere adkomst til vanskelig tilgjengelig steder, for å utføre sitt arbeid

Metodene som blir brukt innen tilkomstteknikk er hentet fra vanlig fjellklatring og speleologi (grotteklatring). De er så videreutviklet for å tilfredsstille lover og forskrifter både for land- og offshore basert industri. Behovet for tilkomstteknikk har de siste årene, etter at det ble presentert for markedet, økt betraktelig . Tilkomstteknikk har også utviklet seg til å kunne benyttes av alle fagkategorier og i dag kan alle type jobber som foregår i høyden og på vanskelig tilgjengelige steder utføres med tilkomstteknikk.

tilkomstteknikk

I tillegg til å være en trygg og effektiv arbeidsmetode er det også kostnadsbesparende. På enkelte prosjekt har man redusert kostnadene med hele 80% sett i forhold til andre metoder, som stillas, lifter o.l.

De fleste bedrifter arbeider i dag for å redusere kostnadene mest mulig og mange ser derfor store muligheter ved å benytte seg av tilkomstteknikk.

Samtidig som kostnadene reduseres er sikkerheten og kvaliteten ivaretatt. Internasjonal statistikk viser at det i løpet av 3,5 millioner arbeidstimer ikke her vært alvorlige skader som har ført til registrert fravær.