Bruksområder

Tilkomstteknikk er svært anvendelig og kan benyttes i de fleste sammenhenger. Det er få begrensninger på hva man kan utføre ved hjelp av tilkomstteknikk.

Forskjellige områder der tilkomstteknikk er i bruk i dag er:

  • Oljeplattformer og oljerigger
  • Skip
  • Offshore- og skipsverft
  • Anleggbransjen
  • Høybygg
  • Broer
  • Fjellsikring

Eksempler på hvilke type arbeid som kan utføres ved hjelp av tilkomstteknikk:

Kontroll
Kontroll av løfteutstyr

Inspeksjon
Visuell, video, fjernbefaring og NDT inspeksjon som MPI, eddy current, dy penetrant, lizzard, hocking.

Overflatebehandling
Sandblåsing, maling, metallisering, rengjøring.

Reparasjoner
Sveising, rør, brannvern, kapsling, hydraulikk, elektriske anlegg osv.

Montering og demontering av
Antenner, kabel gater, skilt, utfallsrør, monorail bjelker, fagverk, vindplater, boretårn.

Sikringsoppdrag
Ras-og skredsikring.

Geoteknikk
Fjellsikring og bolting mot ras, samt undersøkelser av aktuelle områder.