Fallsikring

Vi driver i tillegg til ordinær tilkomstteknikk også med å tilrettelegge arbeidsoperasjoner slik at disse kan utføres ved hjelp av fallsikring der dette vil være den mest kostnadsbesparende løsningen. Vi tilbyr utleie og kontroll av fallsikringsutstyr til oppdrag.

Rednings og evakueringssystemer
Slike systemer blir i dag benyttet som en del av bedrifters beredskap ved arbeider i tanker og i høyden. Ved arbeider ved industrianlegg og anlegg stiller ofte oppdragsgiver krav om at slike systemer skal være tilgjengelige og operative. Vi utvikler slike systemer etter kundenes behov. Vi foretar nødvendig opplæring og kontroll av utstyret etter bruk eller etter andre intervaller.

Kurs og opplæring
Vi tilbyr også kurs og opplæring i fallsikring samt rednings- og evakueringssystemer