Web Tilgang

Elektronisk tilgang via Internett

WCL tilbyr sine kunder tilgang via Internett for å kunne se på kontrollkort og sertifikater der alle relevante opplysninger samt angivelse sist kontrollert dato for utstyr og innretninger er oppgitt, basert på utførte kontroller og historikk som er lagt inn i vår database. Tilgang vil bli styrt med påloggingsnavn og passord.

Oversikt over arbeidsutstyr
I databasen inngår opplysninger som er anført for:

  • Kontrollkort
  • Sertifikater
  • Vedlikehold
  • Mangellister
  • Historikk

Det er også mulighet til å foreta en utskrift  av alle disse opplysningene, avhengig av hvilken visning man har valgt.

Sertifikatutskrift
Du har rask tilgang til oversikt/ summeringsliste over alle enheter pr. avdeling/fartøy/område.

Alle opplysninger hentes direkte ut fra vår Kontroll database (WIN). Dermed er du alltid sikret at dataene er oppdatert.