HMS

Westcon Power & Automation er ansvarlig for å gi en sunn, trygg og miljøvennlig arbeidsplass for sine ansatte. Westcon Gruppen arbeider aktivt for å forebygge ulykker av alle slag, helseskader, utslipp til miljøet eller skader på utstyr som tilhører selskapet eller andre.

Westcon konsernets kvalitetssikringssystem er basert på kravene i NS-EN ISO 9001 : 2008. Systemet definerer og dokumenter selskapets policy, mål og ansvar med hensyn til kvalitet.

WPA Achilles 2017

Sertifikat NS-EN ISO 9001-2015