HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

Westcon Power & Automation er ansvarlig for å gi en sunn, trygg og miljøvennlig arbeidsplass for sine ansatte. Westcon Gruppen arbeider aktivt for å forebygge ulykker av alle slag, skade på helse, utslipp til miljøet eller skade på utstyr som tilhører selskapet eller andre.

For å oppnå disse målene, vil ledelsen sørge for at:

  • De eksterne og interne miljøer er behandlet i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter, kundekrav og selskapets egne krav.
  • Helse, miljø og sikkerhetsarbeid er utført på en systematisk måte på linje-ledernivå.
  • Westcon Power & Automation har en god organisert sikkerhetsbeskyttelse og helsetjeneste.
  • Alt arbeid er planlagt slik at at det kan utføres på en måte som innebærer ingen risiko for personell, miljø eller materielleverdier.
  • Alle ulykker og planlagte hendelser blir rapportert og nødvendige tiltak er iverksatt for å sikre at hendelser ikke gjentar seg.

Gjennom sin HMS-politikk, ønsker Westcon Power & Automation å oppnå følgende mål:

  • Ingen skader på personell
  • Ingen materielle skader 
  • Ingen ukontrollerte utslipp til miljøet 
  • Ingen sykefravær relatert til arbeid