KS – Kvalitetssikringssystem

Westcon sitt kvalitetssikringssystem er basert på kravene i NS -EN ISO 9001:2008. Systemet definerer og dokumenterer selskapets policy, mål og ansvar med hensyn til kvalitet.

Kvalitet er en integrert del av hele Westcon konsernets prosesser, produkter og tjenester:

  • Westcon Power & Automation har som mål å oppfylle sine forpliktelser på en profesjonell måte, punktlig og på en strukturert og ryddig måte, vise genuin interesse og med kvalitet på leverte produkter.
  • Personlig utvikling av alle ansatte gjennom definert opplæring og informasjon, og gi hver enkelt medarbeider forståelse av hans/hennes ansvar med hensyn til kvalitet og de ​​resulterende konsekvenser.
  • Godt samarbeid mellom ansatte.
  • Kontinuerlig forbedring av prosesser, produkter, tjenester og kvalitetssystem.
  • Økt trivsel for de ansatte.

Westcon Power & Automation ISO 2015