Innovasjon

Westcon Power & Automation utvikler innovative produkter og systemer innenfor elektro og automatisering til industri, offshore og det marine markedet.

Westcon Power & Automation har en strategisk plan om å videreutvikle selskapet til å bli en systemintegrator som leverer smarte og innovative løsninger innenfor elektro og automatisering til industri, offshore og det marine markedet.

Westcon Power & Automation fokuserer i høy grad på miljøteknologi og energieffektivisering i alle segmenter. Vi har de siste årene satt av betydelige midler til utvikling og vi har i tillegg benyttet oss av virkemiddelapparatet.

Westcon Power & Automation er også aktivt medlem i nettverket NCE MCT som jobber for at næringsklyngen i regionen skal bli verdensledende innen energieffektive og miljø- og klimavennlige aktiviteter. Vi er også medlem av Maritimt Batteri Forum som har som visjon å gjøre den norske maritime klyngen verdensledende innen batteribasert verdiverdiskaping.