Olje og gass

Westcon Power and Automation har utført EIT ansvar på over 110 riggverftsopphold og varierte offshoreprosjekter. Vårt mål om god service til riggflåten har gitt oss muligheten til konsekvent utførelse og bli en ledende partner på norsk sektor.

Westcon Power & Automation server riggeiere, boreentreprenører og oljeserviceselskaper. Vi er Westcon Yards foretrukne leverandør av elektro på alle verftsopphold. Våre mange år med erfaring gir oss en unik fordel og et godt grep om markedsutfordringene. Vi jobber hele tiden med å utvikle og forbedre våre systemer og løsninger.


PROSJEKT GJENNOMFØRING

Westcon Power & Automation følger en prosjektgjennomføringsmodell for alle sine prosjekter. Vi har som mål å fullføre alle våre prosjekter gjennom riktig bruk av tid og ressurser. Nøye vurderinger blir gitt gjennom hele prosjektet for å levere førsteklasses resultater. Vi fremmer også interne og eksterne tilbakemeldinger for kontinuerlig forbedring


VÅRE LØSNINGER

Produkter

Vår omfattende portefølje for offshoreindustrien varierer fra komplett power- og automasjon, til produkter og konsepter for maskinsikkerhet.

Service 

Vi tilbyr service og vedlikehold på alle typer offshore enheter, – alt fra boligrigger, FPSO og borerigger. Vårt mål er å tilby løsninger til hver klient i et livsløpsperspektiv.

Engineering

Vi tilbyr ingeniør-tjenester for riggprosjekt.