Støttetjenester

WPA er Westcons Yards foretrukne elektroleverandør. Vi har et spesifisert program for alle verftsopphold som fremhever vår kompetanse innen alle typer tjenester i olje- og gassindustrien.

Borerigger og offshoreinstallasjonerer er avanserte og komplekse systemer som stiller store krav til støttetjenester. Vi har et bredt spekter av profesjonelle medarbeidere og utstyr som kreves for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.

Vi har meget erfarne serviceteknikere og ingeniører som kan utføre feltoppdrag over hele verden og er tilgjengelig på kort varsel. WPA sine løsninger er utviklet for sikkerhet, kvalitet og fleksibilitet .


Switchboard Box                              Generators & Motors                          Service and Installation

 Switchboards                                          Generators                                         Service and Installation

IR Inspection                              Marine Vision System                          EX IRM

IR-Inspections                                         Maritime Vision System                       SPS