Produkter

Vår omfattende portefølje av de nyeste og mest avanserte produkter for offshore-industrien, inkluderer komplette strømautomasjonsløsninger, frittstående systemer og Ex Solutions.

WPA har utviklet og har produsert skreddersydde automatiseringsløsninger for riggeierne i lang tid. Strategien omfatter å utvikle verktøy til olje- og gassindustrien for å holde kostnadsstrukturen lav og til å yte tjenester i et livsløpsperspektiv.

Et eksempel er WPA sitt initiativ i å utvikle et verktøy og service Ex vedlikehold, som heter Inspectio. Ideen bak dette initiativet er å koble en link med elektrikeren som gjør vedlikeholdsarbeid ute i feltet, sammen med vedlikeholdssystem som SAP eller IFS.

Designet på systemet er basert på vår 20 års erfaring som leverandør av elektrotjenester til riggeierne; å ta vare på de praktiske utfordringene med dokumentasjonskrav fra myndighetene. Denne løsningen er laget for uansett hvilket stadium eiendelen er sin livssyklus. 


Olje og gass produkter

 Switchboard Box                                            Generators & Motors                             Voltage Regulator

 Ex Certified Workshop                                          Generators                                           Voltage Regulators

  Energy Control WPA                                     EX IRM                             Stand Alone System

Energy Control/ Hybrid Battery Solutions              Inspection, Repair & Maintenance        Automation Systems

AC Drives                                            Marine Vision System

Power Systems                                                      IR Inspections