Olje og gass kontakter

For salgshenvendelser og invitasjon til anbud, vennligst kontakt:

Kåre Torodd Topnes                                                                                                     

Sales and Business Development Manager                                                                                                                                            

Tel: +47 47 46 80 00

kare.topnes@westcon.no